Nytt styre i Sortland Alpinklubb

På årsmøtet den 19.04.2017 la valgkomitèen frem følgende forslag til nytt styre for Sortland Alpinklubb: 

Leder: Marita Svartsund

Nestleder: Kim-Ruben Larsen

Styremedlemmer: Marthe Henriksen, Ulrik Villads Reinholdtsen, Eli Bowitz og Roger Gullholm

Varamedlemmer: Øyvind Lehn og Beate Solvoll. 

Nytt styre ble enstemmig vedtatt. Disse gikk ut av styret: Per Aage Klo, Ingolf Gundersen, Ronny Jakobsen. For spørsmål om det nye styret, kan leder Marita Svartsund kontaktes.