Hopp til verktøylinje

Bli medlem

For innmelding i Sortland Alpinklubb fyller du ut skjema som ligger her.

Priser medlemskontingent sesongen 2021:

Kun ordinære medlemmer, ikke støttemedlemmer, som har betalt medlemskontingent kan kjøre heis på klubbkvelder. Dvs. betaling må være registrert hos oss senest fredag før neste klubbkveld for å kunne delta. Det samme gjelder trening og renn. Medlemskontingent må være betalt før deltakelse på alle aktiviteter i regi av Sortland Alpinklubb.

Priser:

Medlemmer får utstedt eget heiskort/keycard til bruk på klubbkveld og trening. Dette keycard kan ”fylles på” i billettbua – etter at årets medlemskontingent er betalt. Nye medlemmer får kjøpt keycard til kr 20,- pr stk. Man kan ikke benytte samme keycard som sesongkort, og sesongkortet vil heller ikke fungere på klubbkvelder.

Sortland Alpinklubb drives på frivillig basis, og medlemmene må påregne noe dugnadsarbeid (f.eks kafé- eller krokvakt, oppgaver knyttet til renn og arrangementer i bakken, samt noe vedlikehold og drift av anlegget)

Share

Ånstadblåheia Alpinsenter