Bli medlem

For innmelding i Sortland Alpinklubb fyller du ut skjema som ligger her.

Priser medlemskontingent sesongen 2018:

Kun ordinære medlemmer, ikke støttemedlemmer, som har betalt medlemskontingent kan kjøre heis på klubbkvelder. Dvs. betaling må være registrert hos oss senest fredag før neste klubbkveld for å kunne delta på klubbkvelden.

Priser vedtatt på årsmøte 2017: 

Medlemmer får utstedt eget heiskort/keycard til bruk på klubbkveld og trening. Dette keycard kan ”fylles på” i billettbua – etter at årets medlemskontingent er betalt. Nye medlemmer får kjøpt keycard til kr 20,- pr stk. Man kan ikke benytte samme keycard som sesongkort, og sesongkortet vil heller ikke fungere på klubbkvelder. Medlemmer har rabatterte priser på sesongkort. 

Sortland Alpinklubb drives på frivillig basis, og medlemmene må påregne noe dugnadsarbeid (f.eks kafé- eller krokvakt, oppgaver knyttet til renn og arrangementer i bakken, samt noe vedlikehold av anlegget)

Share