Treningstider i alpinklubben sesongen 2016/17

Det går mot kaldere tider og forhåpentligvis snart mer snø i fjellet! Sortland Alpinklubb ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til å delta på alpintreninger så snart sesongen 2016-17 starter opp. Nærmere informasjon om tidspunkt kommer!

Nye og gamle medlemmer som ønsker å starte å trene aktivt med alpinklubben denne sesongen må i tillegg til å være medlem av Sortland alpinklubb også registreres som aktiv alpinkjører. Ta kontakt med Marita Svartsund på telefon 97 62 62 61 eller marita.svartsund@gmail.com for påmelding til trening i den aktive gruppa. Dere vil da få den informasjon dere trenger i forhold til treninger, nivå, årskort, forventninger, foreldre/ledsagerkurs, deltakelse på renn med mer.
Vi ønsker flere aktive alpinkjørere i Sortland alpinklubb – kom og bli med!

Treningstider:

Alle:
Mandager 17:30-19:00 og 19:30-20:30 (Klubbkveld, kun åpen for medlemmer)
Forelder/ledsager for U10 er med i bakken. Pause/sosialt i varmebua 19:00-19:30. Åpen kafè.
Nybegynnere (U10) Trener: Rune Svartsund
Torsdager 17:30-19:30
Forelder/ledsager er med i bakken. For barn under 10 år. (født 2007 eller senere)

Viderekomne (U12-U16 ) Trener: Karl-Thomas Laupstad
Tirsdager 16:00-18:00
Torsdager 16:00-18:00
For barn over 10 år. (født 2006 eller tidligere)

Saksliste til årsmøte 2016

Sakliste til årsmøte

Til​ Medlemmer i Sortland alpinklubb
05.06.16
Sakliste for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte i avis og på klubbens Facebookside.
Sted:​​​ Alpinbakken, varmebua

Dato og tidspunkt:​13.6.16, kl 1800
Sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen og sakliste.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle årsberetning.

5. Behandle regnskap i revidert stand. 

6. Langsiktig plan for bakken

7. Ny lovnorm 

8. Fastsette medlemskontingent.

9. Budsjett.

10. Klubbens organisasjonsplan.

11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 4 styremedlemmer og 1 varamedlem

c) 2 revisorer

d) Valgkomité for neste årsmøte
 
Med vennlig hilsen

Styret