Bakken i Ånstadblåheia kan brukes på eget ansvar

Selv om skitrekket beklageligvis ikke kan brukes mer denne sesongen, kan publikum benytte seg av den flotte bakken til både aking, ski og kos. Vi vil anføre at all bruk naturligvis er på eget ansvar, og anbefaler at alle utviser forsiktighet og bruker hjelm under skikjøring. 

Vi jobber også med å få annen aktivitet i gang, slik at flere kan tilbringe mer tid i bakken også i tiden som kommer. Mer informasjon kommer. 

 

Uttak til Telenorlekene og Hovedlandsrenn

Sortland Alpinklubb har i dag fått informasjon om at tre av våre løpere i U14 og U16 er tatt ut til Telenorlekene og hovedlandsrenn 2018. Telenorlekene går av stabelen 5-8.april og følgende er tatt ut: 

Jenter U14: 

2004 Kaja Olsen, Rana Slalåmklubb

2004 Cornelia Størmer, Svolvær Alpinklubb

2004 Ingvild Solheim, Sortland Alpinklubb

2005 Adriane A Steinsvik, Narvik Slalåmklubb

2005 Thea N Rolandsen, Narvik Slalåmklubb

2005 Mia Dreyer Holen, Narvik Slalåmklubb

Hovedlandsrennet går 10-15.april og følgende løpere er tatt ut: 

Jenter U16:

2002 Johanne Eilertsen, Ankenes Alpinklubb

2002 Mathilde Sund, Narvik Slalåmklubb

2002 Pernille Sund, Narvik Slalåmklubb

2003 Linnea S Laupstad,  Sortland Alpinklubb

2003 Nora Hall, Narvik Slalåmklubb

Gutter U16:

2002 Oliver Stokkedal, Ankenes Alpinklubb

2002 Oddbjørn Hjellbakk, Sortland Alpinklubb

2003 Oliver Olsen, Rana Slalåmklubb

2003 Ansgar Kristiansen, Svolvær Alpinklubb

Dette er utrolig gøy, og vi ønsker de lykke til! 

Harstad Alpinklubb med hjelpepakke til Sortland Alpinklubb

Sollia alpinanlegg

I etterkant av ulykka i Ånstadblåheia skitrekk, har Harstad Alpinklubb innledet et samarbeid med DNB for å hjelpe oss i den triste situasjonen som har oppstått. Resultatet er at Sollia alpinsenter og alpinklubben i Harstad nå tilbyr våre aktive utøvere gratis trening i deres bakke ut sesongen 2018. Dette viser for et godt samhold det er mellom alpinklubbene i nord, og at engasjementet i sporten strekker seg langt utover egne utøvere. I dag er Sortland Alpinklubb på trening i Harstad med 14 aktive utøvere og egne trenere. Vi er svært takknemlige for dette generøse tilbudet! 

Parallelt med at denne hjelpepakken meddeles klubben, jobbes det også med andre alternativer. Sortland Alpinklubb har mange nye unge utøvere i år, og vi ønsker å gjøre det vi kan for å beholde disse. Derfor diskuteres det nå hvilke muligheter man har for å kunne bruke alpinbakken til trening uten skitrekk. 

Brå sesongavslutning i Ånstadblåheia

Sortland Alpinklubb har nå tatt den tunge beslutningen om å stenge alpintrekket for sesongen. Etter å ha vurdert alternativer, er man nå inneforstått med at en snarlig åpning vil være umulig å få til. I «beste sendetid» med optimale forhold og nydelige vinterdager er dette tungt for styret og klubben å ta inn over seg. Vi har hatt en god start på sesongen med over 54000 heisturer fordelt på i overkant av 4000 heiskort registrert siden åpningen i starten av januar. 

Reparasjon eller bytte av deler på eksisterende drivstasjon er naturligvis et av alternativene som har vært vurdert av styret og driftsgruppe heis. Utstyret som sviktet sendes straks inn til etterforskning, og om vi skulle ha dette tilbake i anlegget innen tre uker, vil det ikke la seg gjøre å få det reparert/byttet ut, tilpasset, sikret og satt på plass innen sesongavslutning. Muligheten for å finne tak i eller få tilpasset deler anses som veldig problematisk i seg selv. I tillegg er der en rekke andre faktorer som ikke taler for dette alternativet, når man tenker på fremtidig drift. 

Foto: Sander Røe Olafsen

Innkjøp av ny drivstasjon er det alternativet som vi vurderer som mest aktuelt i situasjonen som vi nå er kommet i. Dette fordi det skaper en trygghet, for både eier, ansatte og brukere. Nye drivstasjoner har en annen utforming, bedre kapasitet, mulighet for fartsjustering og mindre strømforbruk. Vi er veldig opptatt av at alle skal føle seg trygg i anlegget, og det er mange faktorer som taler for dette valget. 

Sortland Alpinklubb avventer nå svar fra forsikring, før man tar neste steg i prosessen; finansiering. Vi vil være avhengige av at bidragsytere, både bedrifter og private, tar i et tak for å hjelpe klubben med å opprettholde et godt alpin-tilbud i Vesterålen.

Mange har kjøpt sesongkort før og under årets sesong, og dette salget vil muligens være med å berge regnskapet til klubben inneværende sesong og driftsår, når vi nå må stenge dørene i det vi går inn i den beste tiden i sesongen. Alle skole- og bedriftsbesøk er avlyst, og påsken settes en strek over. Sesongkortkjøp er, som de fleste vet, en risiko i seg selv med tanke på at vi bedriver utesport og er avhengig av vær og gode forhold. Både klubben og brukerne blir tapere og vi ber om respekt for dette. Hver en krone går med til å dekke de månedlige kostnadene klubben har gjennom året, og et eventuelt overskudd vil brukes til kostnader vi nå har i påvente. 

Avslutningsvis benytter vi anledningen til å takke alle som har benyttet seg av vårt skitrekk denne sesongen, og håper vi snart får muligheten til å se dere igjen! Videre er det viktig å takke alle sponsorene som har bidratt og gitt sin støtte til både drift og prosjektet barneskitrekk denne sesongen! Sist men ikke minst, vil vi takke alle som på dugnad har stått på, både dag og natt, for at vi skulle kunne opprettholde et godt tilbud i Vesterålen. Snøproduksjon, vedlikehold og reparasjon av installasjoner, maskiner og bygninger samt preparering av bakke er oppgaver som krever både tid, fagkompetanse og kunnskap vi ikke kunne vært foruten. 

Bruk av alpinbakken

Vi har stor forståelse for at mange ønsker og har et behov for å bruke alpinbakken også nå i etterkant av ulykka. Vi ber om forståelse for at saken fortsatt er under etterforskning, utstyr er beslaglagt og enda ligger ute i fjellet. Av denne grunn og av sikkerhetsmessige årsaker ønsker vi at man ikke bruker bakken frem til etterforskning er ferdig og utstyret er tatt hånd om.