Alle innlegg av admin

Stengt grunnet vær og vind

Kuldegradene vi håpet på, kom dessverre ikke, og regnet og mildværet tærer hardt på snøen. For å ta vare på så mye snø som mulig er vi derfor nødt til å holde stengt inntil videre. Vi kommer med oppdatert informasjon så snart vi ser en mulighet til å åpne anlegget igjen.


Styret i Sortland Alpinklubb

Share

ÅPNING SESONG 20/21

VI HOLDER PÅ Å KLARGJØRE FOR ÅPNING FOR SESONGEN 20/21. DE NØDVENDIGE TILTAKENE ER PÅ PLASS I FORHOLD TIL CORONA, OG VI ÅPNER SÅ SNART VÆR OG FØRE TILLATER DET.

VI KOMMER TILBAKE MED MER INFORMASJON OM BÅDE FORBEDRINGER I ANLEGGET, SNØPRODUKSJON OG ANNEN NYTTIG INFORMASJON OM IKKE LENGE.

Share

Årsmøte – alt. påmelding

Vi har fått tilbakemeldinger om at enkelte ikke ønsker å melde seg på via oppgitt link grunnet at dette er for omstendig. Opplegget vi har valgt er etter anbefalinger fra NIS, men for å sikre så stor deltakelse som mulig vil vi også akseptere påmelding via e-post til rwm@sortland-havn.no innen samme frist som tidligere.

Share

ÅRSMØTE SORTLAND ALPINKLUBB

Til medlemmene i Sortland Alpinklubb

Sortland, 14.05.2020

Innkalling til årsmøte i Sortland Alpinklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Sortland Alpinklubb. Årsmøtet avholdes 22. juni kl. 18.00

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg senest innen 10. juni her https://isonen.com/event/ckacbbvef2q0k0a678tc16nqq

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. juni 2020 til post@sortland-alpin.no. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sortland Alpinklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sortland Alpinklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sortland Alpinklubbs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Rune W. Monrad kontaktes på tlf. 466 97 700 eller e-post rwm@sortland-havn.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Share