Refusjon av startkontigent

INFORMASJON OM REFUSJON AV STARTKONTINGENT
GJELDER ALLE UTØVERE I ALLE ALDERSKLASSER.

Ny rennsesong er i gang  og vi ønsker med dette å informere om at Sortland Alpinklubb dekker startkontingenten til utøvere som deltar på renn sesongen 2023-2024.

Krav for å få dekket startkontingent er:
1. Betalt medlemsavgift og treningsavgift
2. Gyldig (betalt) alpinlisens for utøvere som er fylt 13 år  (utøvere under 13 år betaler ikke lisens).
3. Gjennomført renn/aktivitet.

Hvis man ikke deltar på aktiviteten man er påmeldt og glemmer å melde seg av/ikke møter opp (dvs. man ikke har gjennomført aktiviteten, dekkes ikke startkontingenten).

Ved deltagelse på renn der Sortland Alpinklubb er rennarrangør, betaler ikke klubbens utøvere startkontinget.

Påmelding til renn gjøres av den enkelte via iSonen
Utøver/foresatte må forhåndsbetale alle startkontingentene enten via påmelding i iSonen (gjelder nasjonale renn) eller før rennstart på internasjonale renn (f.eks i Sverige, Finland).

Etter gjennomført renn sendes det refusjonskrav på startkontingenten til Sortland Alpinklubb på følgende måte:

  • Last ned Excel-skjema REFUSJONKRAV og fyll ut med utøvers navn, adresse, kontonr og begrunnelse for refusjonskravet samt informasjon om hvilket renn og beløp.
  • Husk at kvitteringer for betalt startkontingent SKAL legges ved refusjonskravet.
  • Utfylt Excel-skjema og kvitteringer lagres som et PDF-dokument og sendes på mail til sortlandalpin@faktura.poweroffice.net 

Enkelt-kvitteringer (uten informasjon om hva og hvem det gjelder), som sendes til økonomisystemet vil ikke bli godtatt og sendes i retur til innsender!

Den enkelte vurderer selv hvor ofte man ønsker å sende inn refusjonskrav, enten etter hvert gjennomførte renn, 1 gang pr mnd eller 1 gang pr kvartal. Men, vi ber om at alle refusjonskrav er innsendt til vårt økonomisystem innen sesongslutt 01.05.2024.

Utbetalinger av startkontingenter vil skje fortløpende, så lenge det sendes inn iht.  informasjon ovenfor.

Vi ønsker alle små og store skiglad alpinister lykke til i sesongen og vi gleder oss til å følge dere alle.

Kontakt Karl-Thomas Laupstad ved spørsmål eller noe er uklart.
Mobil +47 402 32 203 eller pr mail post@sortland-alpinklubb.no

Lenke til Skjema refusjon av utlegg PDF

Ånstadblåheia Alpinsenter