Nytt styre

Årsmøte 2022 har valgt nytt styre i Sortland Alpinklubb.
Styret består nå av følgende medlemmer:

Styreleder: Richard Johansen
Nestleder: Christian Nordheim
Styremedlem: Håvard Grønli
Styremedlem: Marthe Hov Jacobsen
Styremedlem: Karl Thomas Laupstad
Styremedlem: Knut-Håvard Olsen
Varamedlem: Randi Dahl
Varamedlem: Øyvind Lehn

Signert protokoll og saksdokumenter tilgjengeliggjøres for alle medlemmer på Spond.