Kategoriarkiv: Møter

Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Sortland Alpinklubb

Innkalling til årsmøte i Sortland Alpinklubb 

Styret innkaller herved til årsmøte i Sortland Alpinklubb 

Årsmøtet avholdes den 07.05.2018 kl. 17:30 i kafé, Ånstadblåheia. Medlemsmøte rett etterpå. Varighet ca. 2 timer. 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23.04.2018 til post@sortland-alpinklubb.no. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli tilsendt på e-post til medlemmene senest én uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret, Sortland Alpinklubb 

 

 

Årsmøte Tirsdag 9.juni kl 18.00

Styret innkaller alle klubbens medlemmer til Årsmøte tirsdag 9.juni kl 18.00 i Åndstadblåheia.

Saker til årsmøtet bes sendt til styret via post@sortland-alpinklubb.no innen 26.mai, 14 dager før årsmøtet. Saksliste offentliggjøres senest 1 uke før.

Saksliste finner du her.