Brå sesongavslutning i Ånstadblåheia

Sortland Alpinklubb har nå tatt den tunge beslutningen om å stenge alpintrekket for sesongen. Etter å ha vurdert alternativer, er man nå inneforstått med at en snarlig åpning vil være umulig å få til. I “beste sendetid” med optimale forhold og nydelige vinterdager er dette tungt for styret og klubben å ta inn over seg. Vi har hatt en god start på sesongen med over 54000 heisturer fordelt på i overkant av 4000 heiskort registrert siden åpningen i starten av januar. 

Reparasjon eller bytte av deler på eksisterende drivstasjon er naturligvis et av alternativene som har vært vurdert av styret og driftsgruppe heis. Utstyret som sviktet sendes straks inn til etterforskning, og om vi skulle ha dette tilbake i anlegget innen tre uker, vil det ikke la seg gjøre å få det reparert/byttet ut, tilpasset, sikret og satt på plass innen sesongavslutning. Muligheten for å finne tak i eller få tilpasset deler anses som veldig problematisk i seg selv. I tillegg er der en rekke andre faktorer som ikke taler for dette alternativet, når man tenker på fremtidig drift. 

Foto: Sander Røe Olafsen

Innkjøp av ny drivstasjon er det alternativet som vi vurderer som mest aktuelt i situasjonen som vi nå er kommet i. Dette fordi det skaper en trygghet, for både eier, ansatte og brukere. Nye drivstasjoner har en annen utforming, bedre kapasitet, mulighet for fartsjustering og mindre strømforbruk. Vi er veldig opptatt av at alle skal føle seg trygg i anlegget, og det er mange faktorer som taler for dette valget. 

Sortland Alpinklubb avventer nå svar fra forsikring, før man tar neste steg i prosessen; finansiering. Vi vil være avhengige av at bidragsytere, både bedrifter og private, tar i et tak for å hjelpe klubben med å opprettholde et godt alpin-tilbud i Vesterålen.

Mange har kjøpt sesongkort før og under årets sesong, og dette salget vil muligens være med å berge regnskapet til klubben inneværende sesong og driftsår, når vi nå må stenge dørene i det vi går inn i den beste tiden i sesongen. Alle skole- og bedriftsbesøk er avlyst, og påsken settes en strek over. Sesongkortkjøp er, som de fleste vet, en risiko i seg selv med tanke på at vi bedriver utesport og er avhengig av vær og gode forhold. Både klubben og brukerne blir tapere og vi ber om respekt for dette. Hver en krone går med til å dekke de månedlige kostnadene klubben har gjennom året, og et eventuelt overskudd vil brukes til kostnader vi nå har i påvente. 

Avslutningsvis benytter vi anledningen til å takke alle som har benyttet seg av vårt skitrekk denne sesongen, og håper vi snart får muligheten til å se dere igjen! Videre er det viktig å takke alle sponsorene som har bidratt og gitt sin støtte til både drift og prosjektet barneskitrekk denne sesongen! Sist men ikke minst, vil vi takke alle som på dugnad har stått på, både dag og natt, for at vi skulle kunne opprettholde et godt tilbud i Vesterålen. Snøproduksjon, vedlikehold og reparasjon av installasjoner, maskiner og bygninger samt preparering av bakke er oppgaver som krever både tid, fagkompetanse og kunnskap vi ikke kunne vært foruten.