Årsmøte 2022

Ny dato for årsmøte er satt til tirsdag 22.03.2022 kl. 18.30.
Dette for å få oppdaterte regnskapstall for regnskapsåret 2021.
Møtet avholdes i tidtakerbua i Ånstadblåheia Alpinsenter.