25 000 kr fra Sortland Entreprenør

I slutten av februar 2018 ble sesongen snudd på hodet for Sortland Alpinklubb. Drivhjulet til vendestasjonen ved påstigningen falt ned og skadet to personer. Heldigvis har det gått veldig bra med de to. Anlegget ble raskt besluttet stengt, da det ikke lot seg reparere og heller ikke var ønskelig å reparere, men å bytte ut med nytt utstyr. For tiden jobbes det med å innhente tilbud, foreta oppmålinger for ny drivstasjon med tilhørende elementer samt få kontroll på det gamle utstyret. En omfattende prosess som det er nedsatt en egen prosjektgruppe til å håndtere. Målet er at vi senest i mai kan bestille inn alt utstyret som er forespeilet en pris på ca. 1.5 million. Da er det viktig med slike meldinger som vi idag har fått på innboksen: 

Sortland Entreprenør innleder med å uttrykke støtte for det trasige som skjedde i forbindelse med vårt anlegg i alpinbakken.

Deretter fortsetter de: 

“Vi synes dette er et flott anlegg og at det er trasig at det nå ikke kan være drift i anlegget. Dette er et viktig aktivitetstilbud på vinterstid som benyttes av mange barn og unge. Og det legges ned en enorm innsats fra dere i klubben på frivillig basis og det tror vi hele Sortland samfunnet er takknemlig for.”

Vi sier tusen takk for dette viktige bidraget som kommer veldig godt med og gir oss motivasjon og håp.