Skoleklasse med generøs donasjon

Sortland Alpinklubb har mottatt en gledelig melding fra en avgangsklasse ved Sortland ungdomsskole i fjor, som ønsket å donere bort restbeløpet fra sin klassekonto.

Fredag 9.mars ble kr. 17741,- overført fra klasse 10E ved Sortland ungdomsskole 2017 til Sortland Alpinklubb. Midlene blir øremerket oppgradering av skitrekket. Vi sier tusen takk, og er veldig glade for at ungdommene og foreldrekontakter valgte alpinklubben og skitrekket ut som mottaker. Et bidrag som dette betyr utrolig mye, og vil komme mange til gode! 

Arild Alvestad har i etterkant av den fatale hendelsen i vårt alpinanlegg tirsdag den 27.2, tatt grep og startet en kronerulling for klubben.  Det er i denne forbindelse opprettet en SPLEIS, hvor både bedrifter og private kan gi sin støtte til ny drivstasjon til vårt skitrekk.