Nytt styre i Sortland Alpinklubb

30.april trer nytt styre inn. Følgende er valgt inn i styret til Sortland Alpinklubb:

Leder, Rune Monrad, 2 år. Ut: Marita Svartsund

Nestleder, Richard Johansen, 2 år. Ut: Esben Lidahl

Anleggsansvarlig, Øyvind Lehn, 1 år

Kasserer, Roger Gullholm (sitter til ny ressurs er på plass)

Sportslig leder, Karl Thomas Laupstad, 2 år. Ut: Therese Skoglund

Arild Alvestad, 2 år, Ut: Eli Bowitz

Kaféansvarlig, styrerolle utgår. Ut: Marthe Henriksen

Vara 1, Ragnhild Remen, 1 år

Vara 2, Beate Solvoll, 1 år