Navneendring til Ånstadblåheia Alpinsenter

Årsmøtet 2018 ble avholdt i varmebua mandag 6/5.

I årsmøtet ble årsmeldingen og regnskapet for 2017 behandlet og godkjent. Klubbens medlemskontingent og treningsavgift fastsatt i 2017 beholdes videre. Ny organisasjonsmodell er vedtatt, med tre driftsgrupper innenfor anlegget. Skitrekket har videre fått endret navn til “Ånstadblåheia Alpinsenter”. En navneendring som styrer mener står i stil med de endringer klubben går i møte med i sesongen som kommer. 

Styresammensetningen for 2018-2019 er: 

Leder: Marita Svartsund 1 år 

Nestleder: Esben Lidahl 2 år (Ut: Kim Ruben Larsen) 

Styremedlem: Marthe Henriksen 1 år

Styremedlem: Roger Gullholm 1 år

Styremedlem: Øyvind Lehn 2 år (Ut: Steve Johannessen) 

Styremedlem: Therese Skoglund 2 år 

Styremedlem: Eli Bowitz 2 år

Varamedlem: Ragnhild Remen 2 år

Varamedlem: Beate Solvoll 2 år