Full aktivitet i Ånstadblåheia

I disse dager er det full aktivitet i Ånstadblåheia Alpinsenter. Graving til det nye barneskitrekket er påbegynt og graving til ny drivstasjon er straks ferdig, slik at arbeid med ny drivstasjon snart kan gå i gang. Viggo Henriksen og Henriksen Maskinstasjon sponser alt arbeid og legger ned mange timer i bakken for Sortland Alpinklubb i denne forbindelse. 

Område for nytt barneskitrekk planert ut av Viggo Henriksen. Foto: Sortland Alpinklubb

Barneskitrekket ble sponset i 2017 av Sparebanken Nord-Norge og Vesterålen Sparebank med henholdsvis 100 000 kr fra hver av bankene. I tillegg har flere bedrifter øremerket sine sponsormidler til dette prosjektet som nå realiseres. Arbeidet med barneskitrekket kom i gang allerede i april og en arbeidsgruppe bestående av leder Esben Lidahl, Jarl Solheim, Christian Nordheim, Knut Håvard Olsen og Kjersti Skog har hatt ansvar for å få dette prosjektet i havn innen sesongstart. Jarl Solheim har gjort et formidabelt arbeid med tegninger og søknader i denne forbindelse.

Barneskitrekket er på motsatt side av hovedheisen. Det er av typen tautrekk og veldig barnevennlig. Foto: Sortland Alpinklubb.

 

 

Sortland Alpinklubb har siden den fatale ulykka i februar i år jobbet hardt for å få finansiering av ny drivstasjon til vårt eksisterende hovedskitrekk på plass. Det har vært en tidkrevende og tøff prosess for klubben som i samme periode har fått inn tre nye representanter i styret. I løpet av sommeren har klubben klart å få inn rundt 2,2 millioner kroner til formålet. Vindenergi-utbygger Fortum, støtter klubben med 1 million kroner. 

 

 

Arbeidet med graving til ny drivstasjon er i gang. Henriksen Maskinstasjon sponser arbeidet. Foto: Sortland Alpinklubb.

Det ble i april nedsatt en egen arbeidsgruppe bestående av Tor-Simen Seildal, Øyvind Lehn, Katrine Nørve og Hans-Jørgen Jørgensen. Gruppa har hatt ansvar for prosjektet “ny drivstasjon” og har jobbet mye gjennom vår og sommer for å skaffe riktig enhet til vårt eksisterende skitrekk. Det er firmaet Skiheisservice AS som skal utføre arbeid i både barneskitrekk og hovedskitrekket.

Ironisk nok så er det både sludd og snø når arbeidet påbegynnes. Kanskje det betyr at vi får en tidlig sesongstart i år? Foto: Sortland Alpinklubb.

 

Drivstasjonen som skal monteres er av en helt annen type enn den som stod i anlegget tidligere. Med de oppgraderinger som tidligere er gjort i anlegget vil derfor Ånstadblåheia Alpinsenter oppleves som betydelig oppgradert og modernisert fra sesongstart 2018/19.
Med den nye drivenheten vil vi blant annet kunne senke hastigheten ved påstigning om det er behov. I tillegg til ny drivstasjon og barneskitrekk kommer det også en ny løsning for å kjøpe heiskort. Klubben mener at dette vil gjøre opplevelsen av anlegget mye bedre for gjestene.  

Det ligger an til at ny drivstasjon skal være montert, installert og testet i løpet av november. Flere firma skal inn å gjøre arbeid for klubben i forbindelse med dette arbeidet. Sortland Alpinklubb er veldig takknemlig for arbeidet som nå utføres av Viggo Henriksen og Henriksen Maskinstasjon.