Fratredelse leder

Rune Monrad har fratrådt som leder i Sortland Alpinklubb. Nestleder Richard Johansen fungerer foreløpig i hans sted.

I den forbindelse blir årsmøte utsatt til onsdag 16.mars.
Dette for at fungerende styreleder skal få tid til å utarbeide sakspapirene.