ÅRSMØTE

Oppdatering 16.02.2022:
Ny dato for årsmøte er satt til onsdag 16.mars, da styrelder har fratrådt.
Frist for innsendelse av behandlings-saker er satt til 29.mars.Til medlemmene i Sortland Alpinklubb

Sortland, 10.02.2022

Innkalling til årsmøte i Sortland Alpinklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Sortland Alpinklubb. Årsmøtet avholdes torsdag 11. mars kl. 18.00 i cafeen i Ånstadblåheia.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 24. februar 2022 til post@sortland-alpin.no. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her. Valgkomiteens innstilling finner dere her.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sortland Alpinklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sortland Alpinklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sortland Alpinklubbs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Rune W. Monrad kontaktes på tlf. 466 97 700 eller e-post rwm@sortland-havn.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Sortland Alpinklubb