Bruk av alpinbakken

Vi har stor forståelse for at mange ønsker og har et behov for å bruke alpinbakken også nå i etterkant av ulykka. Vi ber om forståelse for at saken fortsatt er under etterforskning, utstyr er beslaglagt og enda ligger ute i fjellet. Av denne grunn og av sikkerhetsmessige årsaker ønsker vi at man ikke bruker bakken frem til etterforskning er ferdig og utstyret er tatt hånd om.