Status snøproduksjon søndag 26. januar

Vi jobber med å monter opp reserveløsningen for vanntilførsel til snøkanonene. Dette er dessverre nødvendig da vi ikke får nok vann inn i tilførselskummen som vi bruker for snøproduksjon. Vi håpet i det lengste at dette ikke skulle være nødvendig, men situasjonen er altså at vi må bruke denne likevel. Årsaken til at vi ikke har montert reserveløsningen allerede, er at det er relativt store kostnader involvert.

Løsningen vi skal bruke krever litt tid å få igang. Vi må montere en ekstra pumpe, samt få på plass aggregat og rørsystem ellers. Per nå ser det ut som om at alt av utstyr kan være på plass i løpet av morgendagen eller tirsdag, og vi kan garantere at vi starter kanonene når vanntilførselen fungerer som den skal.

Anlegget er tråkket, og det er ingen ting i veien for å ta turen opp hvis dere ellers vil. Men det er litt for lite sne mellom mast 3 og bunnen av bakken for å åpne heisen per nå. Mellom mast 5 og 3 derimot er det gode forhold. Vær derfor obs på snøforholdene hvis dere tar turen. Snøkanonen står også klar i bakken for produksjon, så vær obs på disse kjører dere på egen hånd.

Igjen må vi bare beklage situasjonen, og frustrasjonen over denne ekstra forsinkelsen er like stor hos oss som dere.

Vi legger ut informasjon når anlegget er oppe og går, og kan da også gi dere mer informasjon om når vi åpner heisene.

Styret