Saksliste til Årsmøtet

Til            Medlemmer i Sortland alpinklubb

2.6.15 Sortland

Sakliste for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte utsendt på e-post og annonsert på hjemmesiden.

Sted:                                         Alpinbakken
Dato og tidspunkt:          9.6.15 kl 18:00

Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen og sakliste
  3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning
  5. Behandle idrettslagets regnskap
  6. Fastsette medlemskontingent
  7. Informasjon om budsjettprosess for neste år
  8. Idrettslagets lovnorm og organisasjonsplan
 2. Foreta følgende valg:
 3. a) Leder og nestleder
  b) styremedlem og varamedlem
  c) 2 revisorer
  d) Valgkomité for neste årsmøte

 

Med vennlig hilsen
Styret