Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Sortland alpinklubb

Sortland, 01.03.17

Innkalling til årsmøte i Sortland alpinklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Sortland alpinklubb

Årsmøtet avholdes den 29.03.2017 kl. 18:30-20:30 på Kulturfabrikken, Blåboksen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.03.2017 til post@sortland-alpinklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.sortland-alpinklubb.no samt på e-post.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Vi oppfordrer deg som medlem til å møte opp! Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Sortland alpinklubb