Årsmøte – alt. påmelding

Vi har fått tilbakemeldinger om at enkelte ikke ønsker å melde seg på via oppgitt link grunnet at dette er for omstendig. Opplegget vi har valgt er etter anbefalinger fra NIS, men for å sikre så stor deltakelse som mulig vil vi også akseptere påmelding via e-post til rwm@sortland-havn.no innen samme frist som tidligere.