Kategoriarkiv: Nyhet

ÅRSMØTE SORTLAND ALPINKLUBB

Til medlemmene i Sortland Alpinklubb

Sortland, 14.05.2020

Innkalling til årsmøte i Sortland Alpinklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Sortland Alpinklubb. Årsmøtet avholdes 22. juni kl. 18.00

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg senest innen 10. juni her https://isonen.com/event/ckacbbvef2q0k0a678tc16nqq

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. juni 2020 til post@sortland-alpin.no. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sortland Alpinklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sortland Alpinklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sortland Alpinklubbs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Rune W. Monrad kontaktes på tlf. 466 97 700 eller e-post rwm@sortland-havn.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Share

gratis skibuss til Ånstadblåheia

Sortland Alpinklubb i samarbeid med Sortland kommune ved oppvekstavdeling og Boreal har gleden av å tilby gratis buss opp til bakken onsdag til fredag.

Det kjøres to busser i følgende traseer. Se oversikt over busstider under. Bussen stopper også på buss-stopp langs ruta og plukker opp barn og ungdom med ski.

Buss 1: Sigerfjord-Strand-Maurnes-Ånstadblåheia

11:15 Sigerfjord skole
11:35 Strand skole
11:55 Maurnes skole
12:20 Ankomst Ånstadblåheia

Buss 2: Holand-Lamarka-Sortland barne og ungdomsskole-Ånstadblåheia-Holmstad-Ånstadblåheia

11:15 Holand skole
11:30 Lamarka skole
11:45 Sortland barne- og ungdomsskole
12:00 Ankomst Ånstadblåheia

12.15 Holmstad skole

12.30 Ankomst Ånstadblåheia

Vi har åpen cafe med servering av varmmat, kioskvarer, deilige kanelsnurrer, drikke mm.

Og med et fantastisk vær og vidunderlige forhold i bakken oppfordrer vi alle som har lyst og anledning til å kose seg i bakken sammen med oss.

Velkommen i bakken!

Share

pudderalarm

Det har lavet ned, ingen har vært i terrenget, maskinen er fixet og alt er klart for vinterferien⛷?

Vi åpner 11:00. Kommer du?

Sola skinner i bakken og nydelige forhold!
Share

vi åpner i morgen kl. 11

Bakken åpner i morgen mandag 2. mars kl. 11, og det er fantastiske forhold og masse masse snø.

Som kjent for de fleste har vi hatt noen utfordringer med tråkkemaskinen, men har heldigvis funnet en midlertidig løsning som gjør at vi kan åpne. Vi vet ikke hvor høyt vi får tråkket før åpningen, men åpent blir det 🙂

Som en liten kompensasjon til de som skal handle heiskort, holder vi prisen uforandret på våre dagskort. Så her kan en boltre seg i bakken fra 11 til 19 til en fordelaktig pris.

Velkommen i bakken

Share