Rema 1000 sponset reparasjoner og vedlikehold

Sortland Alpinklubb er nå i avslutningsfasen i forbindelse med nødvendig vedlikehold og reparasjoner av heis/skitrekk for klargjøring til sesongstart! Vi har etablert en ny driftsgruppe og har fått flere engasjerte folk på plass! Vi vil i forbindelse med arbeidet som nå er gjort rette en stor takk til Per Aage Klo, Tor Simen Seildal, Morten Sørvoll og Bjørn Grønli for godt utført arbeid i forbindelse med vedlikehold og utskifting av nødvendige deler i skitrekket. Hans Jørgen Jørgensen har koordinert arbeidet sammen med Steve Johannessen i styret. 

Oppgradering vendehjul.

Gammelt blir som nytt!

Styret i Sortland Alpinklubb er veldig takknemlig for at Rema 1000 nord har sponset de nødvendige reparasjoner av skitrekket til nesten 15 000,- Vi befinner oss i en periode på året hvor vi har minimalt med inntekter, så dette var et kjærkomment bidrag! Uten næringslivet, hadde det vært veldig vanskelig for klubben å drive anlegget med alle de store kostnader det innebærer. 

Nå er det bare å vente på snøen!