Alle innlegg av Svartsund

Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Sortland alpinklubb

Sortland, 01.03.17

Innkalling til årsmøte i Sortland alpinklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Sortland alpinklubb

Årsmøtet avholdes den 29.03.2017 kl. 18:30-20:30 på Kulturfabrikken, Blåboksen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.03.2017 til post@sortland-alpinklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.sortland-alpinklubb.no samt på e-post.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Vi oppfordrer deg som medlem til å møte opp! Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Sortland alpinklubb

 

 

 

Share

Åpning av alpinanlegget den 12.01.17

Vi ønsker alle velkommen til sesongstart 2017 torsdag den 12.01.17. Vi åpner kl. 17:30 for at flest mulig skal få årskort utstedt denne dagen. Vi holder åpent til kl 21:00.
Det vil også være mulighet til å hente ut årskort onsdag 11.01.17 fra 17:30 til 20:00.

bilde_bakken

Share

Informasjon – Sesongen 2016-17

Faktura for sesongen 2016-17 er nå sendt ut til alle medlemmer per e-post. Dersom du ikke har mottatt faktura enda, sjekk om den kan ha havnet som uønsket e-post. Ta kontakt med Roger Gullholm på tlf. 90 59 69 03 eller post@sortland-alpinklubb.no dersom du ikke har mottatt faktura.
Kafè- og krokeliste for sesongens mandagsklubb blir sendt ut på e-post torsdag 22/12. Listene er laget basert på medlemsmassen per dags dato. All informasjon knyttet til dette dugnadsarbeidet vil stå i e-posten.


Det er fortsatt ikke for sent å bestille gavekort på årskort til jul, ta kontakt på post@sortland-alpinklubb.no senest i morgen!


Vi ønsker alle en god jul og et riktig godt nyttår! (.. og så får vi alle huske på å ønske oss både kuldegrader og mengder med snø)


Hilsen
Sortland Alpinklubb
v/styret

Share

Treningstider i alpinklubben sesongen 2016/17

Det går mot kaldere tider og forhåpentligvis snart mer snø i fjellet! Sortland Alpinklubb ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til å delta på alpintreninger så snart sesongen 2016-17 starter opp. Nærmere informasjon om tidspunkt kommer!

Nye og gamle medlemmer som ønsker å starte å trene aktivt med alpinklubben denne sesongen må i tillegg til å være medlem av Sortland alpinklubb også registreres som aktiv alpinkjører. Ta kontakt med Marita Svartsund på telefon 97 62 62 61 eller marita.svartsund@gmail.com for påmelding til trening i den aktive gruppa. Dere vil da få den informasjon dere trenger i forhold til treninger, nivå, årskort, forventninger, foreldre/ledsagerkurs, deltakelse på renn med mer.
Vi ønsker flere aktive alpinkjørere i Sortland alpinklubb – kom og bli med!

Treningstider:

Alle:
Mandager 17:30-19:00 og 19:30-20:30 (Klubbkveld, kun åpen for medlemmer)
Forelder/ledsager for U10 er med i bakken. Pause/sosialt i varmebua 19:00-19:30. Åpen kafè.
Nybegynnere (U10) Trener: Rune Svartsund
Torsdager 17:30-19:30
Forelder/ledsager er med i bakken. For barn under 10 år. (født 2007 eller senere)

Viderekomne (U12-U16 ) Trener: Karl-Thomas Laupstad
Tirsdager 16:00-18:00
Torsdager 16:00-18:00
For barn over 10 år. (født 2006 eller tidligere)

Share